1. Είµαστε όλοι γεννηµένοι ελεύθεροι και ίσοι

2. Μην κάνεις διακρίσεις

3. Το ∆ικαίωµα στη Ζωή

4. Όχι στη Σκλαβιά

5. Όχι στα Βασανιστήρια

6. Έχεις ∆ικαιώµατα σε Οποιοδήποτε Μέρος του Κόσμου και αν Βρίσκεσαι

7. Είµαστε Όλοι Ίσοι Ενώπιον του Νόµου

8. Τα Δικαιώµατά σου Προστατεύονται από το Νόµο

9. Όχι στην Άδικη Κράτηση

10. Το Δικαίωµα στη Δίκη

11. Είµαστε Πάντα Αθώοι Μέχρι Αποδείξεως του Εναντίου

12. Το Δικαίωµα στην Ιδιωτική Ζωή

13. Ελευθερία Κίνησης

14. Δικαίωμα στο Άσυλο

15. Δικαίωμα στην Ιθαγένεια

16. Γάµος και Οικογένεια

17. Δικαίωμα στην ιδιοκτησία

18. Ελευθερία της Σκέψης

19. Ελευθερία Έκφρασης

20. Το Δικαίωµα στις Δηµόσιες Συγκεντρώσεις

21. Το Δικαίωµα στη Δηµοκρατία

22. Κοινωνική Ασφάλιση

23. ∆ικαιώματα των Εργαζοµένων

24. Το Δικαίωµα στο Παιχνίδι

25. Φαγητό και Στέγη για Όλους

26. Το Δικαίωµα στην Εκπαίδευση

27. Το Δικαίωμα στην Πνευματική Ιδιοκτησία

28. Ένας Δίκαιος και Ελεύθερος Κόσµος

29. Υπευθυνότητα

30. Κανείς δεν Μπορεί να σου Αφαιρέσει αυτά τα Δικαιώµατα

Πηγή: http://gr.humanrights.com/home.html

Advertisements