τις σκέψεις μού σκότωσαν,

κι από έναν φωταγωγό

βοήθεια, ικέτευσα

Advertisements