Χρήστος Χρυσόπουλος: Να Μιλάς Στον Εαυτό Σου Σε Δεύτερο Πρόσωπο

Chris011

Για να διαβάσετε κείμενα άλλων λογοτεχνών, πατήστε εδώ