Ετικέτες

Φέγγουν, τόσο ωραίοι και ωχροί, γυάλινοι φέγγουν
ή βαλσαμωμένοι, εκείνοι που έφυγαν από σπαθί―

Και στις σιωπές του εσπερινού, βουβά, το ξάφνια-
σμα, τα υγρά σεντόνια, η φρίκη, τα υφάσματα που
ράγισαν, ώρα κακιά, και οι σπασμοί, το άδικο,
αλλά

κι ο πειρασμός που άναβε μες στα νερά, το κλάμα
του έρωτα στα σκοτεινά, και τα φιλιά,

και τα φιλιά―

9789600401790

Advertisements