Άρης Μαραγκόπουλος: Επιθυμία

collage4

Για να διαβάσετε κείμενα άλλων λογοτεχνών, πατήστε εδώ