«... όταν τελειώσει ο αρχιτέκτονας αλλάζουν,
ζαρώνουν ή χαμογελούν ή ακόμη πεισματώνουν
μ' εκείνους που έμειναν μ' εκείνους που έφυγαν

μ' άλλους που θα γυρίζανε αν μπορούσαν 

ή που χαθήκαν, τώρα που έγινε 

ο κόσμος ένα απέραντο ξενοδοχείο ...»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

DSC07711

Για σπίτια και άλλα χειροποιήματα, στο http://www.mariebacol.gr/