Εμένα οι φίλοι μου

[…]

Φτιάχνουν δρόμους κι ενώνουν ερήμους