{στη μνήμη του παππού, 14.1.1924-23.3.2016
προσθ. 23.4.2016}

DSC_0080